بومی‌سازی مهندسی

برنامه ریزی و اجرای جریان کار

ایگنیتور

ایگنیتور یکی از اجزای کلیدی در توربین های گازی با وظایف اصلی احتراق، شروع احتراق و روشن کردن موتور است. توربین گازی IGT25 شامل دو بخش مهم است: دوشاخه متصل به کابل و محرک (واحد مولد ولتاژ). این بخش به پیچیدگی برخی دیگر از قطعات توربین گاز نیست، اما نقش مهمی در عملکرد موتور دارد.

علیرغم اهمیت این قطعه در عملکرد بهینه توربین گاز، تمامی ایگنیتورها تاکنون از کشورهای خارجی تامین شده اند. شرکت توربوتک اولین شرکتی است که دانش فنی طراحی و ساخت ایگنیتور را دارد و ایگنیتور IGT25 را با موفقیت در ایران تولید کرده است. این موفقیت مبتنی بر توسعه گسترده دانش طراحی است که به طور کامل توسط متخصصان  تحقیق و توسعه متخصصان توربوتک گسترش یافته است. در حال حاضر، ایگنیتور IGT25  با بهترین عملکرد در خدمت کشور ایران است.

بیرینگ

تصور یک قطعه چرخان بدون بیرینگ غیرممکن است. بیرینگ ها (هم ژورنال و هم رانش) اجزای حساسی در بخش های دوار توربین های گاز صنعتی و موتورهای هوایی هستند. آنها باید تحت تنش و درجه حرارت بالا کار کنند و حتی یک نقص عملیاتی کوچک ممکن است باعث فاجعه شود. از این رو، دسترسی به بیرینگ‌های باکیفیت برای ساخت، نگهداری و تعمیر توربین‌های گازی بسیار مهم است.

اخیراً شرکت توربوتک پنج بیرینگ برای تکمیل زنجیره تامین قطعات توربین گازی IGT25 ارزیابی کرده است. به همین دلیل پس از تکمیل دانش ساخت و مدارک فنی، تیمی متخصص از شرکت توربوتک در مراحل تولید تا مرحله مونتاژ نهایی بر شرکت غدیر یزد نظارت داشتند. انواع مختلفی از بیرینگ های IGT25 تحت مشارکت شرکت توربوتک و شرکت غدیر یزد با کیفیتی قابل مقایسه با قطعات مشابه اصلی ساخته شده است.

IGV

دما، فشار و رطوبت ورودی هوا نقش مهمی در توان خروجی و عملکرد عملیاتی توربین‌های گازی دارد. برای کنترل وضعیت بهینه در بخش کمپرسور و جلوگیری از هرگونه سرج و توقف در هنگام استارت موتور، از پره های راهنمای ورودی ویژه (IGVs) برای کنترل جریان ورودی هوا استفاده می شود.

به تازگی کارشناسان توربوتک برای اولین بار در ایران IGV توربین گازی IGT25 را مورد ارزیابی قرار داده و نقشه ها و مدارک توضیحات فنی را تهیه کرده اند. در مرحله اول دانش طراحی و ساخت تولید و تکمیل شد. در مرحله بعد، IGVهای طراحی شده با نظارت کارشناسان توربوتک با موفقیت ساخته و مونتاژ شدند.