SGT-600 (HAS)

راه حل شرایط محیط گرم برای توربین گازی SGT-600

SGT-600 (HAS) یا Hot Ambient Solution ارتقاء SGT-600 با هدف بهبود عملکرد در دمای محیط بالا است. این ارتقا توان را تا 2 مگاوات و راندمان چرخه ترمودینامیکی را تا 1.3% (نسبی) یا 0.4% (مطلق) در دمای محیط 50 درجه سانتی گراد افزایش می دهد. هدف اصلی این ارتقا داشتن حداقل هزینه است. بنابراین، ارتقاء عمده مبتنی بر بهبود عملکرد کمپرسور است. تیونینگ جدید IGV و بازچینش پره های استاتور راه حلی برای افزایش سرعت جریان جرم و حفظ راندمان کمپرسور هستند.

اصلاحات دیگر شامل بازچینش و تغییر زاویه نصب (Re-staggering) کلیه پره‌های ثابت کمپرسور و اعمال تغییرات متناسب در سیستم کنترل و تیونینگ منطق کنترلی است. مهمترین مزیت ارتقاء HAS تولید توان مورد نیاز در دمای محیط بالا بدون کاهش عمر است.

ارتقا به گونه ای طراحی شده است که در طول برنامه بازسازی و نگهداری سطح B یا C SGT-600 با همان زمان بازسازی قبلی انجام شود.

نهایت استفاده از یک موتور!

افزایش تولید
راندمان بالاتر
دوستدار محیط زیست
قابل اطمینان و دسترسی پذیری
عمر بالاتر

تا 2 مگاوات افزایش توان در دمای محیط 50 درجه

کمپرسور هوا

  • سیستم کنترل جدید IGV
  • زاویه ارتعاش جدید برای استاتورهای کمپرسور

PT توربین

  • زاویه چینش جدید
  • تنظیمات توربین توان جدید

نگاهی اجمالی به طراحی جدید

این اصلاحات نیاز به هزینه کم و در عین حال بسیار معقول برای توربین گازی در طول فواصل نگهداری دارند. مفهوم اصلی SGT-600 (HAS) افزایش نرخ جریان جرمی کمپرسور در عین حفظ راندمان آن برای تولید توان خروجی بیشتر در دمای محیط 50 ⁰C است. این کار با باز کردن IGV در دمای محیط گرم و تکان دادن مجدد استاتورهای کمپرسور برای تغییر راندمان قطعه انجام می شود. زاویه استاتور توربین قدرت برای برآوردن ظرفیت بلع تنظیم می شود. مقایسه نسخه HAS با SGT-600 در شکل های زیر نشان داده شده است. این محصول برای حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و برنامه نگهداری SGT-600 طراحی شده است. انتشار مشابهی انتظار می رود و حاشیه Surge معمولاً مانند SGT-600 باقی می ماند.

 

این ارتقا راندمان سیکل و توان خروجی بالاتری را در دمای بالای محیط ارائه می‌کند (که برای توربین‌های گازی SGT-600 معمول است که دمای محیط بالای 35 درجه سانتیگراد را تجربه کنند). این ارتقا همچنین برای سایت هایی که نمی توانند حداقل توان مورد نیاز را در دمای محیط بالا تولید کنند توصیه می شود. تغییرات توان خروجی و راندمان توربین گاز با دمای محیط در شکل های زیر نشان داده شده است.