Frame9 (HAS)

راه حل HAS توربین گازی Frame9 در شرایط عملکردی محیط گرم

Frame 9 (HAS) یا Hot Ambient Solution، ارتقاء توربین فریم 9 است که هدف آن بهبود عملکرد در دمای بالای محیط است. این ارتقا توان را تا 6 مگاوات و راندمان چرخه ترمودینامیکی را تا 1.3% (نسبی) یا 0.4% (مطلق) در دمای محیط هدف 45 درجه سانتی گراد افزایش می دهد. هدف اصلی در اینجا حداقل هزینه است. بنابراین، ارتقاء عمده مبتنی بر بهبود کمپرسور است. تیونینگ جدید IGV و بازچینش پره های استاتور به ترتیب راه حل هایی برای افزایش دبی جرمی کمپرسور و حفظ راندمان کمپرسور هستند.

اصلاح دیگر، تنظیم مجدد منطق کنترل (سیستم کنترل) است. مهمترین مزیت ارتقاء HAS تولید توان مورد نیاز در دمای محیط بالا بدون کاهش عمر است.

این ارتقا به گونه ای طراحی شده است که تعمیرات اساسی فریم 9 با همان زمان توقف قبلی انجام شود.

نهایت استفاده از یک موتور!

افزایش تولید
راندمان بالاتر
دوستدار محیط زیست
قابل اطمینان و دسترسی پذیری
عمر بالاتر

تا 6 مگاوات افزایش توان در دمای محیط 45 درجه

تا 4% افزایش کارایی قطعی در دمای محیط 45 درجه

Air Compressor

  • New IGV control logic
  • New stagger angle for the compressor stators

نگاهی اجمالی به طراحی جدید

این تغییرات با هزینه کم و در عین حال بسیار مناسب طول تعمیرات اساسی در توربین گاز انجام می شوند. مفهوم اصلی Frame 9 (HAS) افزایش نرخ جریان جرمی کمپرسور در عین حفظ راندمان آن برای تولید توان خروجی بیشتر در دمای محیط 45⁰C است. این کار توسط بازچینش استاتورهای کمپرسور، باز کردن IGV و بهبود سیستم کنترل انجام می شود. این محصول برای حفظ قابلیت اطمینان، دسترسی پذیری و برنامه نگهداری Frame 9 طراحی شده است. این ارتقا راندمان چرخه و توان خروجی بالاتری را در دمای بالای محیط ارائه می دهد. همچنین برای مکان هایی که نمی توانند حداقل توان مورد نیاز را در دمای محیط بالا تولید کنند توصیه می شود. در شکل زیر نسخه HAS با طرح اصلی مقایسه شده است.

کمپرسور هوا

  • سیستم کنترل جدید IGV
  • زاویه ارتعاش جدید برای استاتورهای کمپرسور