IGT25+

Power Concept توربین گازی IGT25

IGT25+ یا Power Concept ارتقای IGT25 برای افزایش عملکرد و طول عمر موتور است. این ارتقاء از طراحی جدید کمپرسور سه بعدی پیشرفته و کاهش نرخ جریان جرمی خنک کننده توربین با انتخاب مواد جدید و همچنین طراحی بهینه سیستم های خنک کننده و آب بندی استفاده می کند. این تغییرات امکان افزایش توان خروجی را تا بیش از 2 مگاوات فراهم می کند. در این طرح انتظار بازده 1 درصد بیشتر وجود دارد.

توربین‌های گاز IGT25+ انتخاب‌ مناسبی برای کوپل شدن به کمپرسورهای گازی re-bundled برای افزایش ظرفیت خطوط انتقال گاز و بهبود عملکرد است.

با اجرای این ارتقاء در برخی از جایگاه های حمل و نقل گاز ایران، ظرفیت خط حمل و نقل گاز IGAT III تا 10 درصد افزایش می‌یابد. کل سود حاصل از این ارتقا با هزینه تعدادی از واحدهای جدید GT در سال برابر است.

مفاهیم اصلی برای بهبود عملکرد استفاده از طراحی آیرودینامیکی پیشرفته در کمپرسورها و کاهش جریان های خنک کننده و آب بندی مورد نیاز در اجزای توربین است.

نهایت استفاده از یک موتور!

افزایش تولید
راندمان بالاتر
دوستدار محیط زیست
قابل اطمینان و دسترسی پذیری
عمر بالاتر

آنچه به دست می آورید

مشخصات فنی

2 مگاوات

افزایش توان خروجی

1% افزایش کارایی

کمپرسور

 • طراحی جدید IGV و استیج 1 و 2
 • پره های استاتور طراحی سه بعدی جدید

توربین

 • مواد جدید در پره های ثابت و متحرک
 • طراحی بهینه سیستم خنک کاری
 • تنظیم توان توربین NGV اول
 • پروفیل مجدد توربین توان
 • کاهش تعداد 1 پره و پروفیل مجدد

نگاهی اجمالی به طراحی جدید

این تغییرات را می توان با سرمایه گذاری اضافی برای قطعات ارتقا یافته در فواصل نگهداری روی توربین گاز نصب کرد. مفاهیم اصلی برای بهبود عملکرد استفاده از طراحی آیرودینامیکی پیشرفته در کمپرسورها و کاهش جریان های خنک کاری و آب بندی مورد نیاز در اجزای توربین است. پروسه های بهبود عملکرد در قطعات کمپرسور و توربین اجرا می شود.

کمپرسور

 • طراحی جدید IGV استیج 1 و 2 کمپرسور
 • طراحی جدید استاتورها در استیج 3 تا 10 کمپرسور

این تغییرات باعث افزایش دبی جرمی و راندمان کمپرسور می شود.

توربین کمپرسور

 • بهبود اجزای توربین با استفاده از مواد انجماد جهت دار
 • طراحی جدید پره ها با استفاده از طرح کاهش Single و Count
 • طراحی بهینه سیستم خنک کاری و آب بندی

این تغییرات در توربین کمپرسور منجر به کاهش مصرف دبی جرمی سیستم خنک کاری و آب بندی می شود.

توربین توان

 • پروفیل مجدد تمامی پره های ثابت و متحرک

این تغییرات به افزایش راندمان توربین توان و در نتیجه عملکرد توربین گاز کمک می کند.