Turbo-RAM

مزایای نامحدود برای بررسی قابلیت اطمینان GT

معرفی

در مورد دیگر توانایی های ارزشمند این ماژول، بد نیست اشاره کنیم که این ابزار راهی برای شناسایی دلایل شکست دارایی ها، پیش بینی زمان خرابی آنها و تخصیص منابع اقتصادی برای کاهش دفعات وقوع آنها و با اطمینان قابل قبولی است. تلاش کلی در اینجا این است که خاموشی های برنامه ریزی نشده را به صفر برساند.

 • ماژول قابلیت اطمینان نمایانگر یک دید واقع بینانه از بخش های حیاتی و تأثیرات آنها بر کل سیستم است که معادل ارائه توصیه هایی برای غلبه بر اکثر مشکلات است.
 • تجزیه و تحلیل داده ها و تولید مدل های عمر سیستم ها و اجزا.
 • اجرای ارزیابی ریسک فرآیند سیستماتیک برای شناسایی ریسک، برآورد ریسک و اولویت بندی تصمیمات احتمالی برای کاهش ریسک تا سطح قابل قبول.
 • ارزیابی RAM شاخص‌های قابلیت اطمینان توربین گازی (شامل MTTF، MTTR، دسترس پذیری و موارد مشابه) را با استفاده از روش‌های مختلفی مانند تحلیل مجموعه برش، تجزیه و تحلیل درخت خطا، نمودار بلوکی قابلیت اطمینان و شبیه‌سازی مونت کارلو ارزیابی می‌کند.
 • تحلیل علت ریشه ای علت خرابی ها را بررسی می کند و اقدامات اصلاحی توصیه شده را به عنوان گامی مؤثر برای توقف یا کاهش وقوع شکست نشان می دهد.
 • مدیریت بهینه فعالیت‌های تعمیر و نگهداری می‌تواند با در نظر گرفتن اطلاعات کامل در مورد قطعات، استفاده و نگهداری، برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی واحدها را بهینه کند.
 • مرکز مانیتورینگ و پایش وضعیت از راه دور، نظارت و عیب‌یابی توربین‌های گازی را با چک‌های روزانه و اعلان‌های هشدار خودکار با ابزارهای جمع‌آوری و تحلیل خودکار داده‌های قدرتمند ارائه می‌دهد. نظارت مستمر از راه دور و بررسی روند پارامترهای عملیاتی نامحدود، به یک تامین کننده توربین اصلی کمک می کند تا توصیه‌هایی را برای مشتریان توربین گازی خود در تصمیم‌گیری آگاهانه درباره تعمیر و نگهداری و تعمیرات تدوین کند.

 

مزایا

 • اتصال به هر دستگاه ، SCADA/DCS، PLC/سیستم ابزار، دستگاه های IT و سیستم های آتش نشانی و هشدار
 • کاهش زمان خرابی با جلوگیری از آسیب احتمالی به سیستم ها
 • اتخاذ تصمیمات تعمیر و نگهداری کارآمد برای بهبود کارایی
 • تعیین عملکرد واقعی و آرشیو و تجزیه و تحلیل داده های گذشته
مدیریت داده ها
تصویرسازی داده های RM / تجزیه و تحلیل Weibull/ توسعه پایگاه داده RAM
وضعیت دارایی
ارزیابی انتقادی/تجزیه و تحلیل اهمیت/ ارزیابی ریسک
آنالیز RAM
حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثر/ ارزیابی قابلیت اطمینان/ ارزیابی قابلیت نگهداری
مدیریت استراتژی قابلیت اطمینان
تجزیه و تحلیل علت شکست/تجزیه و تحلیل هزینه تخمین عمر/ یکپارچه سازی راه حل
مدیریت قابلیت نگهداری
بازسازی و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برنامه ریزی بازسازی و نگهداری