سیستم بای‌پس

راهکار کنترل مونوکسید کربن

سیستم بای‌پس

هنگامی که توربین های گازی در شرایط نیمه بار کار می کنند، احتراق به صورت ناقص انجام می پذیرد، که به افزایش انتشار CO منجر می شود. منشاء اصلی انتشار CO یک یا چند مورد از موارد زیر است:

 

  • سرعت سوختن ناکافی به دلیل نسبت سوخت/هوای بسیار کم و/یا زمان ماند ناکافی،
  • اختلاط ناکافی سوخت و هوا، که باعث ایجاد مناطقی می شود که در آن مخلوط برای پشتیبانی از احتراق بیش از حد رقیق است، در حالی که در برخی نقاط دیگر، احتراق بیش از حد غلیظ، غلظت های بالای CO2 را نیز به همراه خواهد داشت.
  • احتراق پس از شعله با وارد کردن هوای خنک کننده دیواره لاینر.

 

در اصل، باید بتوان CO تشکیل شده در احتراق اولیه را با پذیرش مرحله‌ای هوای اضافی در پایین دست به سطح بسیار پایین کاهش داد تا CO کمتری منتشر شود. یک سیستم بای-پس احتراق به عنوان یک گزینه ای جهت دستیابی به انتشار کمتر CO در بار جزئی موردتوجه است. هدف از این سیستم، حصول اطمینان از احتراق کامل، به حداقل رساندن انتشار CO و افزایش کارایی در حین عملیات بار جزئی در توربین گازی SGT-600 می باشد.

 

نگاهی اجمالی به طراحی

سیستم بای-پس در محفظه توربین ادغام شده است. این سیستم شامل 6 سوپاپ است که توسط یک محرک کنترل می شود. باز کردن دریچه های بای پس به این معنی است که جریان هوا به برنر کاهش می یابد، دمای شعله افزایش می یابد و انتشار CO کاهش می یابد. سیستم بای-پس دمای شعله و سطوح انتشار را در بار جزئی ثابت نگه می دارد و دمای شعله و سطوح انتشار را در 70 تا 100 درصد بارگذاری تثبیت خواهد کرد.

مزایا

مونوکسید کربن  ( CO) یک گاز سمی و یک محصول جانبی اصلی احتراق توربین گازی ، به ویژه در بار جزئی، به شمار می رود. CO ظرفیت خون برای جذب اکسیژن را کاهش می دهد و در غلظت های بالا می تواند باعث خفگی و حتی مرگ شود. یک سیستم بای-پس احتراق به عنوان یک گزینه برای دستیابی به انتشار کمتر CO در بار جزئی موجود است. سیستم بای-پس در محفظه توربین ادغام شده است. این سیستم شامل 6 سوپاپ است که توسط یک محرک کنترل می شود.

مزایای اصلی برای مشتری عبارتند از:

 

  • کاهش انتشار CO در بار جزئی از 100 به 600 ppm
  • افزایش پایداری شعله و در دسترس بودن توربین