شبیه‌سازی دینامیک

تجزیه و تحلیل سیستم مکانیکی

شبیه سازی دینامیکی واحدهای توربو کمپرسور در ایستگاه های کمپرسور گاز

سیستم های کمپرسور به طور گسترده در کاربردهای مختلف از سیکل های خنک کاری تا تولید مواد شیمیایی صنعتی استفاده می شود. واحدهای فشرده سازی در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها برای رسیدن به فشار مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند. انواع تجهیزات مورد استفاده در اینجا عبارتند از کمپرسورها، مبدل های حرارتی، جداکننده ها و سیستم های ضد ولتاژ. سرج یک پدیده جریان بسیار نامطلوب مربوط به عملکرد کمپرسور است که در آن کمپرسور می تواند به شدت آسیب ببیند. پدیده سرج یک پدیده سیستمی است که تحت تأثیر چیدمان و مشخصات تجهیزات شامل توربو کمپرسورها، کولرهای گازی، اسکرابرها، لوله کشی ها، شیرآلات، ضد سرج ها و … می باشد. تجزیه و تحلیل دینامیکی مربوطه باید برای جلوگیری از همه رفتارهای گذرای خطرناک و غیرمنتظره انجام شود. طراحی و آزمایش ایستگاه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی منجر به کاهش هزینه های اضافی تجهیزات و همچنین افزایش قابلیت اطمینان عملیاتی واحد می شود. توربوتک یکی از معدود شرکت های قدرتمند در این زمینه است که سیستم های توربو کمپرسور و مدل های داخلی توسعه یافته که توسط متخصصان شرکت مدلسازی شده اند را ارائه می دهد.

مهمترین پروژه هایی که در این زمینه توسط توربوتک انجام شده است، به شرح زیر است:

شبیه سازی دینامیکی ایستگاه کمپرسور گاز در:

– واحد 106 فاز 15 و 16 نیروگاه پارس جنوبی

– واحد 106 فاز 17 و 18 نیروگاه پارس جنوبی

– واحد 106 فاز 20 و 21 نیروگاه پارس جنوبی

شبیه سازی دینامیکی فشرده سازی گاز غنی از اتان در:

– پتروشیمی بوشهر

شبیه سازی دینامیکی فشرده سازی در:

– نیروگاه بازیابی و شکنش (جداسازی) کنگان C2

شبیه سازی، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند

شبیه سازی دینامیکی ایستگاه کمپرسور گاز بر اساس:

– طرح جدید جایگاه انتقال گاز (SEMI HAIRPIN) طراحی شده توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران.