NGL3100 نیروگاه

کارخانه NGL3100 توسط OIEC در نزدیکی واحد تولید نفت چشمه خوش از توابع استان ایلام طراحی و در حال احداث است. این پروژه برای دستیابی به برداشت بهینه محصول C2+ از گازهای مربوطه میادین نفتی شمال دزفول که هم اکنون به دلیل آلودگی و زیان محسوس درآمدهای گازی در حال سوختن هستند، تعریف شده است. این پروژه شامل یک نیروگاه 150 مگاواتی و ایستگاه فرعی 230 کیلوولت AIS است.

OTC اخیراً به عنوان پیمانکار EPC نیروگاه انتخاب شده است و ایستگاه فرعی 230کیلوولت  AIS و شرکت توربوتک مسئولیت مهندسی نیروگاه و پکیج GTG در این پروژه را بر عهده دارد. این نیروگاه متشکل از 6 واحد ژنراتور توربین گازی ارتقا یافته IGT25، 3 ترانسفورماتور تقویتی 230/11 کیلو ولت به عنوان تجهیزات اصلی و توازن در نیروگاه‌ مانند ایستگاه تقویت فشار گاز، سیستم اضطراری، سیستم HVAC، سیستم هوای فشرده، سیستم توان و سیستم (PMS) و DCS می باشد.

ایستگاه فرعی 230 کیلوولت AIS از 8 خط خروجی و 3 فیدر ترانسفورماتور ورودی تشکیل شده است.

محل
ایلام/ایران
مشتری
شرکت پتروشیمی دهلران
پیمانکار مدیریت پروژه
گروه OIEC
حوزه توربوتک
مهندسی پلنت (طراحی پایه و جزئیات)
مهندسی بسته GTG
مهندسی تدارکات
نظارت بر نصب و پیش راه اندازی
نظارت بر راه اندازی
تاریخ شروع پروژه:
اردیبهشت 1398
تاریخ پایان پروژه:
شهریور 1400