پروژه بهینه سازی خط لوله (توربوماشین)

با توسعه خطوط لوله گاز در شهرها و افزایش تقاضای بخش‌های خانگی و صنعتی و افزایش تولید پالایشگاه‌های گاز در منطقه انرژی پارس جنوبی، لزوم افزایش و بهینه‌سازی خطوط لوله گاز موجود علاوه بر سرمایه‌گذاری در خرید خط لوله جدید ضروری است. تحلیل امکان سنجی برای افزایش ظرفیت خطوط لوله گاز موجود شامل محاسبه هیدرولیکی و مدل سازی دقیق شبکه خطوط لوله توسط شرکت توربوتک انجام شده است و با توجه به نتایج به دست آمده، طرحی برای ارتقای این محصولات پیشنهاد شده است.

کاهش فشرده سازی

کاهش گاز کاهش تولید گاز طبیعی در یک چاه، میدان گازی یا منطقه جغرافیایی است. گاز ایران در سال‌های اخیر با این پدیده مواجه بوده و با توجه به صنایع پایین دستی، حداکثر بازیابی گاز و کاهش سرعت تخلیه باید در برنامه راهبردی گنجانده شود. یکی از موثرترین راه حل ها برای افزایش میزان تخلیه، نصب یونیت تراکم بر روی دهانه چاه است. توربوتک به طور کامل قادر به انجام مطالعات امکان سنجی، طراحی، تامین و راه اندازی واحدهای فشرده سازی سر چاه و بسته های توربوکمپرسور فراساحل است.